שיעור קודם השלם והמשך  

  מפלסים - תרגיל

B_03_Levels_EX.pdf