פמלי עצים לחזיתות וחתכים - הסבר

פמלי עצים לחתכים וחזיתות

כל העצים בפמלי אחד,

ניתן לשלוט בגרפיקה ע"י קטגוריה מיוחדת בתפריט ה V/G בשם Ish_Trees

דו מימד

מסוג Detail Item

גרסת 2016 ומעלה

תהנו


להורדה עברו ללשונית הבאה מצד שמאל

"עצים - קבצים להורדה"

או לחצו כאן

להורדה